Rådgivning

Vi har mange ansatte med bred erfaring innen økonomi, og vi kan være en god samtalepartner på de fleste områdene innen regnskap, skatt og avgift. Vi bidrar til merverdi for våre oppdragsgivere ved å forbedre hele eller deler av virksomheten, forbedre styring og håndtering av risiko samt gjennomføre transaksjoner fra A til Å. Vi har også et godt samarbeid med flere revisjonsselskaper, og bruker dem som sparringspartnere når det er behov for det.


Næring

Vi er et sterk økonomisk fagmiljø med lokal forankring og bred kompetanse. Melhus Regnskap tilbyr tjenester innen bedriftsetablering, regnskapstjenester, budsjettering, fakturering, lønn og økonomisk rådgivning. Vi har en hovedvekt på små og mellomstore bedrifter, men kan også påta oss større oppdrag. Vi ønsker å tilby kundene tjenester og arbeidsprosesser som er tilpasset kundens behov. Å ha de gode teknologiske løsninger er en sentral del av dette. Vi utfører også oppdrag ute hos kundene.


Landbruk

Vi har den aller beste kompetanse på de utfordringer som landbruket i vår region daglig står overfor. Med vår unike erfaring er vi en aktiv støttespiller som er med på å sikre god økonomisk styring av driften.
Det er i dag mange gårdsbruk i Trøndelag som benytter våre tjenester innen regnskap og årsoppgjør, rådgivning, analyser og budsjettering. Vi har tilgang på autorisert landbrukstakstmann. Du kan få taksert din landbrukseiendom i forbindelse med familieoverdragelse, fritt salg, finansiering, skifte mv. Vi bistår med overdragelse av gårdsbruk.


Tiden din – mer effektivt

Vårt fokus er å legge til rette for at tiden din blir brukt mer effektivt.

Basert på bred erfaring og faglig bakgrunn leverer vi tjenester av faglig høy kvalitet og konkurransedyktige priser. Melhus Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap. Vi er totalleverandør av økonomiske tjenester innen næring- og landbruksregnskap.

Vi utfører i dag tjenester for ca. 750 kunder, fordelt på 570 enkeltpersonforetak og 180 selskaper og er i stadig utvikling og vekst.