Tjenester

Sterk lokal forankring med lang erfaring med levering av tjenester innen regnskapsføring, rapportering og økonomisk rådgivning.

Næring

Vi er et sterk økonomisk fagmiljø med lokal forankring og bred kompetanse. Melhus Regnskap tilbyr tjenester innen bedriftsetablering, regnskapstjenester, budsjettering, fakturering, lønn og økonomisk rådgivning. Vi har en hovedvekt på små og mellomstore bedrifter, men kan også påta oss større oppdrag. Vi ønsker å tilby kundene tjenester og arbeidsprosesser som er tilpasset kundens behov. Å ha de gode teknologiske løsninger er en sentral del av dette. Vi utfører også oppdrag ute hos kundene.

Landbruk

Vi har den aller beste kompetanse på de utfordringer som landbruket i vår region daglig står overfor. Med vår unike erfaring er vi en aktiv støttespiller som er med på å sikre god økonomisk styring av driften.
Det er i dag mange gårdsbruk i Trøndelag som benytter våre tjenester innen regnskap og årsoppgjør, rådgivning, analyser og budsjettering. Vi har autorisert landbrukstakstmann. Du kan få taksert din landbrukseiendom i forbindelse med familieoverdragelse, fritt salg, finansiering, skifte mv. Vi bistår med overdragelse av gårdsbruk.

Image with visual parallax effect

Våre tjenester

Rådgivning

Vi har mange ansatte med bred erfaring innen økonomi, og vi kan være en god samtalepartner på de fleste områdene innen regnskap, skatt og avgift. Vi bidrar til merverdi for våre oppdragsgivere ved å forbedre hele eller deler av virksomheten, forbedre styring og håndtering av risiko samt gjennomføre transaksjoner fra A til Å. Vi har også et godt samarbeid med flere revisjonsselskaper, og bruker dem som sparringspartnere når det er behov for det.

Regnskap

Vi hjelper deg med regnskapsføring fra A til Å. Hver kunde får sin egen saksbehandler, som er ansvarlig for å følge opp kunden. I tillegg bruker vi ressursene på tvers, slik at all vår kompetanse kommer kundene til gode. Vi kan skreddersy rapporter som dekker dine behov. Vi fører regnskap for alle typer selskaper, med hovedvekt på aksjeselskap, landbruk og enkeltmannsforetak.

Lønn

Vi hjelper deg med lønnskjøring, innsending av terminoppgaver og A-meldinger. Vi bistår med inn- og utmelding i arbeidstakerregisteret, sykepengerefusjoner, administrere yrkesskadeforsikring og OTP/ tjenestepensjon Vi bistår med lønnsstatistikker til SSB, og vi er behjelpelige med å utarbeide arbeidsavtaler.

Driftsbudsjett

Vi har gode verktøy for å sette opp budsjetter, som hjelper deg med å holde oversikten i løpet av året. Vi mener at regnskapet kan /bør brukes som styringsverktøy for din bedrift, og at et godt budsjett skal leve side om side med regnskapet.

Remittering / OCR

Vi tilbyr remittering og OCR-løsninger. Dette effektiviserer og sparer bedriftene for mye tid.

Fakturering

Vi har fakturaprogram som er direkte knyttet til regnskapsprogrammet. Vi har også løsninger hvor du kan fakturere selv, ved hjelp av våre dataprogrammer. Faktureringsprogrammet er enkelt å bruke og fungerer godt på E-faktura.

Alle skatteopplysninger

Vi bistår med utarbeidelse av alle slags skattemeldinger, enten det dreier seg om enkeltmannsforetak, ANS, landbruk eller aksjeselskap. Vi bistår også med innsending av aksjonærregisteroppgaver.

Offentlig regnskap

Vi bistår selskap med utarbeidelse av offentlige regnskap, og er behjelpelige med å utarbeide årsberetninger, og diverse protokoller i den forbindelse.

Eierskifte

Vårt firma har lange tradisjoner med å yte bistand i forbindelse med eierskifte av eiendommer og foretak.

Firmaetableringer

Vi hjelper deg med oppstart av firma. Det er mange skjema som skal fylles ut før en bedrift er oppe og går, uansett hvilken selskapsform du ønsker å velge. Vi har gode verktøy, og lang erfaring med etableringer av firma.

IT-partner

Vi har mange ulike verktøy for å kunne gi god service til våre kunder på alle områder innenfor regnskap, budsjett, lønn, fakturering, remittering, skattemeldinger og årsregnskap. Vi bruker Visma Business, Duett Økonomisystem, Finale Årsoppgjør og Visma Lønn lønnssystem. Vår hovedsamarbeidspartner på IT er Duett AS, og vi opplever dem som seriøse og dyktige fagfolk på sitt felt. Sammen med dem, kan vi tilby flere ulike IT-løsninger, som kan gjøre din hverdag enklere.

Trygd, sykepenger, pensjon og forsikring

Som selvstendig næringsdrivende er dine rettigheter til sykepenger, fødselspenger og pensjon styrt av lov om Folketrygd og dens forskrifter. Vi har lang erfaring i hvordan den enkelte kan sikre seg best mulige sosiale rettigheter, både i en oppstartfase og senere i livet. Om ønskelig kan vi legge fram din sak for NAV, da få kjenner din virksomhet bedre enn regnskapsføreren. Vi kan også bidra med kunnskap om hvilke forsikringsordninger som er hensiktsmessige, både gjennom NAV og andre aktører.

Landbrukstakst

Vi samarbeider med autorisert landbrukstakstmann. Du kan få taksert din landbrukseiendom i forbindelse med familieoverdragelse, fritt salg, finansiering, skifte mv.