Skjemaer

Diverse skjemaer 2020

Årsbrev landbruk og enkeltpersonforetak 2020.pdf
Årsbrev selskap 2020.pdf

Bilopplysningsskjema næringsdrivende 2020 RF-1125.pdf
Bilopplysningsskjema næringsdrivende 2020 RF-1125.xlsx
Kassetelling.xlsx
Landbr.årsoppgjørsposter 2020.pdf
Landbr.årsoppgjørsposter 2020.xlsx
Pelsdyr 2020.rtf
Varetellings instruks.pdf
Varetellingsliste 2020 MRAS.pdf
Varetellingsliste 2020 MRAS.xlsx
Årsoppgjørsposter-Enkeltpersonforetak 2020 sjekkliste.pdf
Årsoppgjørsposter-Enkeltpersonforetak 2020 sjekkliste.xls
Årsoppgjørsposter-Selskap 2020 sjekkliste.pdf
Årsoppgjørsposter-Selskap 2020 sjekkliste.xlsx

«Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med din saksbehandler.»

Bilagsinnlevering

Konsekvensen av ikke å rette opp i et skattemessig etterslep kan bli store. Betalingsfristen for restskatten er kort og dersom man ikke kommer raskt i dialog med kemneren er ofte innfordringstiltakene strenge.

Bilag

De som ønsker eller har avtale om å levere bilag hver måned, leverer ca den 10. til 15. i hver måned eller så snart bankkontoutskriftene er mottatt.

De som har årsterminoppgave for moms ønsker vi at leverer bilagene hvert kvartal, det vil si ca. 10. april, 10. juli, 10. oktober og 10.januar.

Skriv gjerne kommentarer på bilagene, hva ting er brukt til osv.. Spesielt viktig når det ikke er varekjøp, men varer til internt bruk eller vedlikehold.

På bilag til bespisning, mat, kurs og møter må det stå hvem som har deltatt og i hvilken anledning (legg gjerne med kopi av kursinnbydelse, etc.).

Ved reiser i næring må det leveres reiseregning/oppsett over turen med dato, tidspunkt, hvor, hvorledes(reisemåte) og hvorfor(formål). Husk; underbilag.

Alle bilag vedrørende bil merkes med reg.nr. (hvis du har flere), rekvisita skal spesifiseres.

På forsikringer må kopi av polisen(e) vedlegges.På alle kontantbilag skal det stå ditt firmanavn (bruk gjerne stempel) og momsen må være spesifisert.

HUSK: Alle bankkontoutskrifter MÅ være med. Gå igjennom dem før innlevering og sjekk at alle bilag vedr. næring er med, og merk av det som eventuelt er privat.