Skjemaer

Diverse skjemaer 2018

 

Årsbrev enkeltpersonforetak 2018 PDF

Årsbrev selskap 2018 PDF

Bilopplysningsskjema næringsdrivende 2018 PDF

Landbr.årsoppgjørsposter 2018 PDF
Landbr.årsoppgjørsposter 2018 Excel

Pelsdyr 2018 PDF

Kassetelling Excel

Varetellingen instruks PDF

Varetellingsliste 2018 MRAS PDF
Varetellingsliste 2018 MRAS Excel

Årsoppgjørsposter-Enkeltpersonforetak 2018 sjekkliste PDF
Årsoppgjørsposter-Enkeltpersonforetak 2018 sjekkliste Excel

Årsoppgjørsposter-Selskap 2018 sjekkliste PDF
Årsoppgjørsposter-Selskap 2018 sjekkliste Excel

 

«Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med din saksbehandler.»

Bilagsinnlevering

Konsekvensen av ikke å rette opp i et skattemessig etterslep kan bli store. Betalingsfristen for restskatten er kort og dersom man ikke kommer raskt i dialog med kemneren er ofte innfordringstiltakene strenge.

MOMS-terminer

Termin / Måned innlevering av bilag (ca.) Oppg. frist forfall.

  1. jan-feb         10.mars                 10.april
  2. mar-apr       10.mai                   10.juni
  3. mai-jun         10.juli                   31.august
  4. jul-aug         10.september     10.oktober
  5. sept-okt       10.november       10.desember
  6. nov-des       10.januar               10.februar

Bilag

De som ønsker eller har avtale om å levere bilag hver måned, leverer ca den 10. til 15. i hver måned eller så snart bankkontoutskriftene er mottatt.

De som har årsterminoppgave for moms ønsker vi at leverer bilagene hvert kvartal, det vil si ca. 10. april, 10. juli, 10. oktober og 10.januar.

Skriv gjerne kommentarer på bilagene, hva ting er brukt til osv.. Spesielt viktig når det ikke er varekjøp, men varer til internt bruk eller vedlikehold.

På bilag til bespisning, mat, kurs og møter må det stå hvem som har deltatt og i hvilken anledning (legg gjerne med kopi av kursinnbydelse, etc.).

Ved reiser i næring må det leveres reiseregning/oppsett over turen med dato, tidspunkt, hvor, hvorledes(reisemåte) og hvorfor(formål). Husk; underbilag.

Alle bilag vedrørende bil merkes med reg.nr. (hvis du har flere), rekvisita skal spesifiseres.

På forsikringer må kopi av polisen(e) vedlegges.På alle kontantbilag skal det stå ditt firmanavn (bruk gjerne stempel) og momsen må være spesifisert.

HUSK: Alle bankkontoutskrifter MÅ være med. Gå igjennom dem før innlevering og sjekk at alle bilag vedr. næring er med, og merk av det som eventuelt er privat.