UKE 19

Melhus Regnskap AS holder seg løpende oppdatert på de tiltakene som regjering og storting vedtar og som har betydning for våre kunder, både personlig næringsdrivende og selskaper, samt for deres ansatte.

Vi kan være behjelpelig med nødvendige skjema/søknader innenfor:

  • Tiltak på HR området – sykepenger, permisjonsregler m.m
  • Tiltak til enkeltpersonforetak og selskap 

Ta gjerne kontakt med oss om dere vil være omfattet av noen av de mange tiltakene som er vedtatt og som er under endring. Ta kontakt med din saksbehandler/rådgiver for en gjennomgang av de tiltakene som kan gjelde din virksomhet.

Tiltakspakker med tilskudd til virksomheter og næringsdrivende som har mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget i forbindelse med de tiltakene som er gjennomført for å redusere smittespredning i samfunnet. 

Nyttige linker som gir dere info

Næringsdrivende, arbeidsgiver og ansatte

https://www.nav.no/person/koronaveiviser/ denne linken oppdateres fortløpende.

Skatteetaten sin INFO

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/ denne linken oppdateres fortløpende

INFO fra Regjeringen vedrørende Korona  

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Det er viktig at det igangsettes tiltak så snart som mulig hvis aktiviteten synker. Ta kontakt med:

  • Regnskapskontoret
  • Likviditetsbudsjett
  • Budsjett for resten av året
  • Vi er gjerne en samtalepartner i denne vurderingen av fremtidige behov
  •  Bank
  • Leverandører
  •  Kunder
  •  Leasingselskaper

For om mulig å få til lettelser i likviditetsstrømmen, dette er viktig før situasjonen blir akutt.