Sommerferien nærmer seg og mange har spørsmål vedrørende feriepenger.

Her er noen aktuelle spørsmål.

Hva er ferieåret og opptjeningsåret?

Ferieåret og opptjeningsåret følger kalenderåret. Ferieåret er det kalenderåret du skal ta ut ferien. Opptjeningsåret er kalenderåret før du skal ta ut ferien.

Når kommer feriepengene?

Feriepengene utbetales vanligvis i juni til arbeidstakere med fast månedslønn. I de fleste norske bedrifter blir alle feriepengene utbetalt i juni, uavhengig av når ferien faktisk tas ut av arbeidstakeren.

Hva får jeg i feriepenger?

Feriepengene regnes ut fra hva du tjente i opptjeningsåret, og de beregnes ut fra feriepengeprosent og alder. 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget utgjør fire ferieuker og 12 prosent utgjør fem ferieuker. Arbeidstakere som er over 60 år får henholdsvis 12,5 prosent for fire ferieuker, og 14,3 prosent for fem ferieuker.

Er det skatt på feriepengene?

Feriepenger utbetales trekkfritt når disse utbetales i ferieåret.

Hvis feriepengene derimot betales ut i opptjeningsåret må det trekkes skatt. Merk at det også er skatt på feriepenger på lik linje med ordinær lønn, men forskuddstrekket fordeles på lønnsutbetalingene resten av året. Derfor kan feriepenger utbetales trekkfritt i ferieåret.

Når skal ferien tas ut?

Så lenge arbeidstakers rett til tre uker sammenhengende ferie ivaretas, kan arbeidsgiver kreve at all ferien tas ut om sommeren.

Arbeidstakere over 60 år har rett på en uke ekstra ferie, og kan velge å ta ut denne når de selv vil.

Hva skjer om jeg ikke tar ut all ferien?

Ifølge loven kan man overføre inntil tolv feriedager fra ett ferieår til det neste.

Merk at det er både arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar å påse at all ferie tas ut.

Kan jeg ta ferie om jeg er ny i jobben?

Om du starter i en ny jobb og ikke har tjent opp feriepengegrunnlag fra året før har du likevel rett til å ta ferie, såfremt du ikke har avviklet full ferie hos din tidligere arbeidsgiver.

Ferien du tar ut hos ny arbeidsgiver er ulønnet, og må dekkes av de feriepengene du tjente opp hos forrige arbeidsgiver.

Om du var arbeidsledig eller student i opptjeningsåret kan ikke din nye arbeidsgiver kreve at du skal ta ut ferie. I ferieloven står det at arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.

Hele ferieloven kan du lese her

 

Har du spørsmål rundt lønn og feriepenger i din bedrift?

Ta kontakt med oss hos Melhus Regnskap AS. Vi har god kompetanse på lønn og HR-tjenester.

 

Lønn