Mer effektivt

Vi gjør det vi kan best – regnskap. Vårt fokus er å legge til rette for at tiden din blir brukt mer effektivt.

Basert på bred erfaring og faglig bakgrunn leverer vi tjenester av faglig høy kvalitet og konkurransedyktige priser. Melhus Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap. Vi er totalleverandør av økonomiske tjenester innen næring- og landbruksregnskap.

«Vi gjør det vi kan best – regnskap. Vårt fokus er å legge til rette for at tiden din blir brukt mer effektivt!»
– Morten Wehn, Daglig leder

Vi leverer løsninger som tilpasses den enkelte kundes behov. Bedriften har erfarne medarbeidere med solid kompetanse til å ta oppdrag innen forretning- og landbruksregnskap. Vi har bred erfaring, kompetanse og bakgrunn som utgjør ca. 28 årsverk. Vi har moderne kontorlokaler og oppdaterte tekniske verktøy.

Vi utfører i dag tjenester for ca. 750 kunder, fordelt på 570 enkeltpersonforetak og 180 selskaper og er i stadig utvikling og vekst.

Kvalitetssikring og videreutvikling av kompetanse og nye produkter / tjenester er prioriterte arbeidsområder.

Personvernerklæring for Melhus Regnskap AS

Image with visual parallax effect

Hvorfor velge oss?

Trygg rutine og gode råd siden 1953.

Vi ønsker at du skal få lov til å bruke all din tid på det du er god til – da vil du og din bedrift tjene mer. Velger du oss som samarbeidspartner hjelper vi med å legge til rette for at tiden din blir brukt mest effektivt.

Melhus Regnskap ønsker å være en samarbeidspartner innenfor områdene økonomi, administrasjon og IT. Med vår kompetanse innenfor disse områdene samt nærhet til våre kunder kan vi sammen løse de fleste utfordringer for både små og mellomstore bedrifter – og sammen skape verdier.

Vi har kompetanse på følgende områder:

 • Regnskapsanalyse
 • Investeringsanalyse
 • Likviditetsstyring
 • Budsjettering
 • Skatte- og avgiftsspørsmål
 • Gårdsoverdragelse \ Eierskifte
 • Nyetableringer
 • Omdannelse fra personlig selskap til aksjeselskap.
 • Skatteplanlegging
 • Driftsanalyse
 • Produksjonsøkonomi
 • Mekaniseringsøkonomi – vurdering av investeringer i maskiner og utstyr
 • Bedriftsrådgivning
 • Selskapsdannelse, stiftelse og registrering
 • Takst landbrukseiendommer
 • Eierskifte av eiendommer og foretak
 • Foredrag på møter og kurs
 • Trygdespørsmål, sykepenger, pensjon og forsikring
 • Skogbeskatning
 • Kredittsjekk av bedrifter – konkurs rating
 • Økonomisjef
 • Kontorsjef – behjelpelig med alle kontortjenester
 • Eiendomsforvaltning