Synes du lønn er et krevende fagfelt? Er din organisasjon sårbar, uten back-up på lønnsutbetaling?

Overlat lønnsarbeid og personaladministrative oppgaver til oss!

Da får du høyt kvalifiserte medarbeidere med inngående kjennskap til fagfeltet lønn og personal, og vi tar gjerne jobben for deg.

Lønn er et fagfelt som krever kunnskaper og tid, tid du heller kan bruke på annet personalarbeid eller å øke inntjeningen i din virksomhet. I de fleste tilfeller kan du spare mye på å la en profesjonell partner foreta lønnen for ditt selskap. I tillegg slipper du å holde deg oppdatert på lover og regler, som kan være krevende.

Du blir mindre sårbar, vi har alltid back-up. Vi har gode systemer som tilfredsstiller lovens krav, også GDPR når den trer i kraft.

Vi hjelper deg med lønnskjøring, innsending av terminoppgaver og A-meldinger. Vi bistår med inn- og utmelding i arbeidstakerregisteret, administrere yrkesskadeforsikring og OTP/ tjenestepensjon Vi bistår med lønnsstatistikker til SSB.

Vi kan også hjelpe med ansettelseskontrakter, sykefravær mot NAV, rådgivning til den vanskelige samtalen, krav om sykepenger, og rådgivning til onboarding. Og mye mer, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale og ditt behov.

Lønn