Basert på bred erfaring og faglig bakgrunn leverer vi tjenester av faglig høy kvalitet og konkurransedyktige priser. Melhus Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap. Vi er totalleverandør av økonomiske tjenester innen landbruk.

Landbruk

  • Jordbruk
  • Skogbruk
  • Pelsdyr
  • Binæringer
  • Utlei av eiendom
  • Leiekjøring

Landbruk