Informasjon kunder uke 12 2021.

Som følge av det økende smittepresset nasjonalt og de nasjonale tiltakene vil Melhus Regnskap AS ha strengere tiltak i forhold til Koronapandemien. I denne sammenhengen vil vi ha følgende tiltak:

  • Vi ønsker ingen fysiske møter mellom kunder og saksbehandler. Hvis det må gjennomføres møter må dette avtales med saksbehandler, men dette må være helt nødvendig. Kontakt med saksbehandler må derfor gjennomføres per telefon, epost eller teams.
  • Inngangsdøra vil være stengt. Ved levering av bilag ringer dere på dørklokke ved døra og vi vil komme ut for mottak av bilag.
  • De kunder som har saksbehandler som sitter i andre 2. etg. bruker inngangsdør mot kundeparkeringen. 

Disse restriksjonene gjelder inntil ny informasjon blir sendt ut.

25. mars 2021
Melhus Regnskap