Personvern hos Melhus Regnskap AS

Vi tar personvern på alvor og ønsker å være åpne og tydelige når det gjelder behandling av personopplysninger.

Databehandleravtale     

Melhus Regnskap er forpliktet gjennom vår databehandleravtale til å behandle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og ivareta kundenes rettigheter.

Sikker dokumentlagring

Melhus Regnskap har en sikker dokumentlagring som er beskyttet mot uautorisert innsyn, endringer eller sletting.

Rolletilgang     

Melhus Regnskap har en rollestyring som gjør at kun utvalgte medarbeidere kan se, tilføre, endre eller slette data.

Ingen data utenfor Europa     

Melhus Regnskap har ikke servere utenfor Europa.