Ny frist for betaling av 2. termin forskuddsskatt.

På grunn av koronasituasjonen, er frist for betaling av 2. termin forskuddsskatt 2020 næringsdrivende utsatt fra 15. mai til 15. juli. 

Dersom du har betalt 2. termin, og det er ønskelig å få dette tilbakebetalt, må du kontakte skatteoppkreverkontoret. Dette gjelder også for selskap som evt. har betalt 2. termin 2020, med forfall 15.april, der ny frist er satt til 1.september.

Har du behov for å redusere forskuddsskatten kan vi bistå med det. 

Med vennlig hilsen 

Melhus Regnskap AS