Bilagsinnlevering

Skjema årsavslutning 2017

Landbruk:

Bilopplysningsskjema næringsdrivende 2017
Landbr.årsoppgjørsposter 2017
Pelsdyr 2017
Årsbrev landbruk 2017

Enkeltpersonforetak:
Ansatte Biloppl.skj. 2016 individuell verdsettelse privat fordel
Bilopplysningsskjema næringsdrivende 2017
Kassetelling
Varetellingen instruks
Varetellingsliste 2017 MRAS
Årsbrev forretning 2017

Årsoppgjørsposter-enkeltpersonforetak 2017 sjekkliste

Forretning (AS):
Ansatte Biloppl.skj. 2016 individuell verdsettelse privat fordel
Kassetelling
Varetellingen instruks
Varetellingsliste 2017 MRAS

Årsbrev forretning 2017
Årsoppgjørsposter-selskap 2017 sjekkliste

«Har du spørsmål eller ønskes skjema tilsendt i Excel, vennligst ta kontakt med din saksbehandler.»

 

Bilagsinnlevering

 

Konsekvensen av ikke å rette opp i et skattemessig etterslep kan bli store. Betalingsfristen for restskatten er kort og dersom man ikke kommer raskt i dialog med kemneren er ofte innfordringstiltakene strenge.

 

MOMS-terminer

Termin / Måned innlevering av bilag (ca.) Oppg. frist forfall.

  1. jan-feb         10.mars                 10.april
  2. mar-apr       10.mai                   10.juni
  3. mai-jun         10.juli                   31.august
  4. jul-aug         10.september     10.oktober
  5. sept-okt       10.november       10.desember
  6. nov-des       10.januar               10.februar

Bilag

De som ønsker eller har avtale om å levere bilag hver måned, leverer ca den 10. til 15. i hver måned eller så snart bankkontoutskriftene er mottatt.

De som har årsterminoppgave for moms ønsker vi at leverer bilagene hvert kvartal, det vil si ca. 10. april, 10. juli, 10. oktober og 10.januar.

Skriv gjerne kommentarer på bilagene, hva ting er brukt til osv.. Spesielt viktig når det ikke er varekjøp, men varer til internt bruk eller vedlikehold.

På bilag til bespisning, mat, kurs og møter må det stå hvem som har deltatt og i hvilken anledning (legg gjerne med kopi av kursinnbydelse, etc.).

Ved reiser i næring må det leveres reiseregning/oppsett over turen med dato, tidspunkt, hvor, hvorledes(reisemåte) og hvorfor(formål). Husk; underbilag.

Alle bilag vedrørende bil merkes med reg.nr. (hvis du har flere), rekvisita skal spesifiseres.

På forsikringer må kopi av polisen(e) vedlegges.På alle kontantbilag skal det stå ditt firmanavn (bruk gjerne stempel) og momsen må være spesifisert.

HUSK: Alle bankkontoutskrifter MÅ være med. Gå igjennom dem før innlevering og sjekk at alle bilag vedr. næring er med, og merk av det som eventuelt er privat.

Bilag