Bilagsinnlevering

Konsekvensen av ikke å rette opp i et skattemessig etterslep kan bli store. Betalingsfristen for restskatten er kort og dersom man ikke kommer raskt i dialog med kemneren er ofte innfordringstiltakene strenge.

 

Huskeliste ved bilagsinnlevering
 

MOMS-terminer:

Termin / Måned innlevering av bilag (ca.) Oppg. frist forfall.

1. jan-feb         10.mars                 10.april

2. mar-apr        10.mai                   10.juni

3. mai-jun         10.juli                    31.august

4. jul-aug          10.september      10.oktober

5. sept-okt        10.november       10.desember

6. nov-des        10.januar               10.februar

Annet:

  • De som ønsker eller har avtale om å levere bilag hver måned, leverer ca den 10. til 15. i hver måned eller så snart bankkontoutskriftene er mottatt.

 

  • De som har årsterminoppgave for moms ønsker vi at leverer bilagene hvert kvartal, det vil si ca. 10. april, 10. juli, 10. oktober og 10.januar.

 

  • Skriv gjerne kommentarer på bilagene, hva ting er brukt til osv.. Spesielt viktig når det ikke er varekjøp, men varer til internt bruk eller vedlikehold.

 

  • På bilag til bespisning, mat, kurs og møter må det stå hvem som har deltatt og i hvilken anledning (legg gjerne med kopi av kursinnbydelse, etc.).

 

  • Ved reiser i næring må det leveres reiseregning/oppsett over turen med dato, tidspunkt, hvor, hvorledes(reisemåte) og hvorfor(formål). Husk; underbilag.

 

  • Alle bilag vedrørende bil merkes med reg.nr. (hvis du har flere), rekvisita skal spesifiseres.

 

  • På forsikringer må kopi av polisen(e) vedlegges.På alle kontantbilag skal det stå ditt firmanavn (bruk gjerne stempel) og momsen må være spesifisert.

 

  • HUSK: Alle bankkontoutskrifter MÅ være med. Gå igjennom dem før innlevering og sjekk at alle bilag vedr. næring er med, og merk av det som eventuelt er privat.